กิจกรรม Recycle Together

ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ธารารมณ์ยึดมั่น

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม  Recycle Together เพียงแยกขวดน้ำที่ท่านดื่มเสร็จแล้ว นำขวดพลาสติกกลับไปแปรรูปได้อีกมากมาย อาทิ  ฝานำไปหลอมทำกระถางต้นไม้ ฉลากนำไปนึ่งเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง ขวดนำไปทำจีวรพระ เพื่อให้ขยะของท่านได้นำไปใช้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป 

เราจะรวบรวมขวดน้ำทั้งหมดของทุกคนนำไปบริจาคให้ วัดจากแดง นำขยะพลาสติกไปสร้างวัตถุทาน รีไซเคิล  ถักทอเป็นเส้นใยผลิตเป็นผ้าผืน เพื่อตัดเย็บเป็นชุดผ้าไตรจีวรให้แก่พระสงฆ์ได้สวมใส่ นอกจากจะได้บุญใหญ่แล้ว ยังได้บุญที่คาดไม่ถึง คือ สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบวัดจากแดง ให้มีงานทำ อยู่ได้อย่างยั่งยืน

  1. ขวดพลาสติก : ประเภท PET  : บีบให้แบนราบ นำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อให้ได้เส้นใยผสมกับฝ้ายแล้วทอเป็นผ้าย้อมสีและตัดเย็บเป็นจีวรพระ   
  2. ฝา : ประเภท PE  : นำไปหลอม เพื่อทำกระถางต้นไม้   
  3. ฉลาก : เป็นประเภท PVC : จะนำไปนึ่งเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง

Share this post