ขยะ 1 ชิ้นใช้เวลาย่อยสลายนานแค่ไหน


ขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในปัจจุบัน ด้วยปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การจัดการและการกำจัดขยะกลายเป็นเรื่องที่จำเป็นมากขึ้น หนึ่งในปัญหาสำคัญคือระยะเวลาที่ขยะใช้ในการย่อยสลาย ขยะแต่ละประเภทมีระยะเวลาย่อยสลายที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจใช้เวลาสั้นหรือยาวนานขึ้นอยู่กับวัสดุและสภาพแวดล้อมที่ขยะนั้นถูกทิ้งไว้

ขยะอินทรีย์ (Organic Waste)
คือขยะจำพวกเศษอาหาร ผักผลไม้ ซึ่งใช้เวลาย่อยสลายไม่นานมากในธรรมชาติประมาณ 1 – 6 เดือน

ขยะพลาสติก (Plastic Waste)
เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก การย่อยสลายของพลาสติกส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เนื่องจากเมื่อย่อยสลาย มันจะแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆ หรือไมโครพลาสติก ซึ่งสามารถตกค้างในสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตได้
✅ ถุงพลาสติก ใช้เวลาย่อยสลาย 450 ปี
✅ หลอดดูด ใช้เวลาย่อยสลาย 450 ปี
✅ ขวดพลาสติก ใช้เวลาย่อยสลายมากกว่า 450 ปี

ขยะโลหะ (Metal Waste)
อลูมิเนียม และเหล็ก มักถูกนำไปรีไซเคิล เนื่องจากมีมูลค่าและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่ถ้าหากถูกทิ้งไว้ในธรรมชาติจะใช้เวลาย่อยสลายนานมาก
✅ กระป๋องอลูมิเนียม ใช้เวลาย่อยสลาย 80 – 200 ปี
✅ กระป๋องเหล็ก ใช้เวลาย่อยสลายมากกว่า 50 ปี

ขยะแก้ว (Glass Waste)
เป็นวัสดุที่ใช้เวลาย่อยสลายยาวนานที่สุด เนื่องจากแก้วเป็นสารที่ไม่ย่อยสลายทางธรรมชาติ
หรืออาจใช้เวลามากกว่า 1 ล้านปีในการย่อยสลาย

ขยะอื่นๆ
✅ ผ้าฝ้าย ใช้เวลาย่อยสลาย 1 – 5 เดือน
✅ กระดาษลัง ใช้เวลาย่อยสลาย 2 เดือน
✅ กล่องนมเคลือบพลาสติก ใช้เวลาย่อยสลาย 5 ปี
✅ ก้นบุหรี่ ใช้เวลาย่อยสลาย 12 ปี
✅ เครื่องหนัง ใช้เวลาย่อยสลาย 50 ปี
✅ถ่าน ใช้เวลาย่อยสลาย 100 ปี
✅ หน้ากากอนามัย ใช้เวลาย่อยสลาย 400 ปี
✅ แพมเพิสเด็ก ใช้เวลาย่อยสลาย 500 ปี
✅ ผ้าอนามัย ใช้เวลาย่อยสลาย 500 – 800 ปี
✅ โฟม ไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติ

การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษและการสะสมของขยะในสิ่งแวดล้อม รู้อย่างนี้แล้ว! ธารารมณ์ขอชวนทุกคนมาช่วยกันลดขยะ ทิ้งขยะให้ถูกที่ เพื่อที่ขยะเหล่านี้จะถูกนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีนั้นเอง

Share this post