ข้อห้ามควรรู้ก่อนติดตั้ง
หิ้งพระในบ้าน

การติดตั้งหิ้งพระในบ้านถือเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ผู้อยู่อาศัย แต่การวางหิ้งพระนั้นต้องคำนึงถึงข้อห้ามบางประการเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียและเพื่อความเป็นสิริมงคลตามหลักของฮวงจุ้ยของศาสนาพุทธ วันนี้เราจะมาดูข้อห้ามเหล่านี้กันว่าจะมีอะไรบ้าง

การวางหิ้งพระสูงกว่าศีรษะเป็นการแสดงถึงการเคารพพระพุทธรูป หากวางหิ้งพระต่ำกว่าศีรษะจะถือว่าไม่เหมาะสมและเป็นการไม่ให้ความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ควรวางหิ้งพระในระดับที่สูงกว่าศีรษะเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล

ห้องน้ำถือเป็นสถานที่ที่ไม่สะอาดและไม่เหมาะสมสำหรับการวางหิ้งพระ การวางหิ้งพระติดผนังห้องน้ำหรือหน้าห้องน้ำถือเป็นการไม่เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ควรเลือกวางหิ้งพระในที่ที่สะอาดและมีความสงบเงียบ

การวางหิ้งพระเหนือประตูทางเข้าอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้าออกบ้านและอาจเกิดการสะเทือนจากการเปิดปิดประตู นอกจากนี้ยังเป็นการไม่เหมาะสมทางด้านฮวงจุ้ยที่เชื่อว่าอาจทำให้พลังงานไม่ดีเข้าสู่บ้าน ควรเลือกวางหิ้งพระในที่ที่มั่นคงและไม่มีการเคลื่อนไหวบ่อย

ห้องนอนเป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนและมีความเป็นส่วนตัว การวางหิ้งพระในห้องนอนอาจทำให้เกิดการขัดแย้งในด้านพลังงานและไม่เหมาะสมทางด้านฮวงจุ้ย ควรวางหิ้งพระในห้องที่เป็นที่รับรองหรือในห้องพระ

การหันหิ้งพระเข้าบ้านถือว่าเป็นการปิดกั้นพลังงานที่ดีเข้าสู่บ้าน ควรวางหิ้งพระหันหน้าออกไปทางด้านนอกบ้านเพื่อเปิดรับพลังงานที่ดีและความเป็นสิริมงคลเข้าสู่บ้าน

ทิศตะวันตกถือเป็นทิศที่ไม่เป็นมงคลตามหลักฮวงจุ้ย การหันหิ้งพระไปทางทิศตะวันตกอาจทำให้เกิดพลังงานที่ไม่ดีเข้าสู่บ้าน ควรหันหิ้งพระไปทางทิศตะวันออกหรือตามทิศที่เป็นมงคลตามหลักฮวงจุ้ย

การติดตั้งหิ้งพระในบ้านควรคำนึงถึงข้อห้ามเหล่านี้เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยนอกจากการปฏิบัติตามข้อห้ามแล้ว การบูชาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเสริมความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ครอบครัว

Share this post