ความสำคัญของวันโอโซนโลก

16 กันยายนของทุกปี องค์การสหประชาติได้ประกาศให้เป็น วัน โอโซน โลก (World Ozone Day) ซึ่งเป็นวันที่ต้องการให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของชั้นบรรยากาศ และออกมาช่วยกันปกป้องโอโซน เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาโลกร้อน ปัญหาภาวะเรือนกระจก ปัญหามลพิษทางอากาศ

โอโซน (Ozone) คืออะไร?

โอโซน คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยจะอยู่ในชั้นที่ 2 ของชั้นบรรยากาศโลก เป็นแหล่งเกิดปรากฎการณ์ฝ้าผ่า หรือแสงจากดวงอาทิตย์ ซึ่งโอโซนเกิดจาก โมเลกุลที่ประกอบขึ้นจากอะตอมของออกซิเจน 3 อะตอม มีโครงสร้างที่ไม่เสถียร จึงสามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นก๊าซออกซิเจนได้ สำหรับโอโซนในชั้นสตราโทสเฟียร์ เกิดจากการที่รังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งมีพลังงานสูง พุ่งมาชนกับโมเลกุลของก๊าซออกซิเจนในชั้นสตราโทสเฟียร์ ทำให้โมเลกุลของออกซิเจนแตกตัวออกจากกัน โมเลกุลที่แตกตัวออกจากกันแล้วจะไปจับกับโมเลกุลอื่น ๆ ของก๊าซออกซิเจนจนกลายเป็นโอโซน

โอโซนมีประโยชน์อย่างไรกับสิ่งมีชีวิต

มนุษย์ต้องใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงจากรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์แล้ว ยังมีพืช สัตว์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้นโอนโซน จึงเป็นตัวที่จะช่วยรักษาสมดุลนี้ไว้ได้ โอโซนจะเป็นตัวช่วยกรองรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ ทำให้เราไม่ต้องเสี่ยงอันตรายที่มากับรังสี

  • ช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นได้รวดเร็ว
  • ช่วยบำบัดความเสียให้กลับมาสะอาดและใสขึ้น
  • ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค

เนื่องในวันโอโซนโลก ธารารมณ์อยากชวนทุกคนมาร่วมสร้างโอโซนที่ดีให้โลกของเรา
เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตก็สามารถช่วยรักษาโอโซนที่ดีให้โลกได้แล้ว

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก Plus PrinTing by BookPlus

อ่านข้อความอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ >> https://tararomestate.com/blog/eco/

Share this post