ติด Blacklist อยากกู้ซื้อบ้านต้องทำอย่างไร

ปัญหาหนักใจของคนอยากมีบ้าน หากติด”Blacklist” หรือมีประวัติการค้างชำระหนี้กับธนาคาร จะสามารถกู้บ้านได้หรือไม่? วันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคการเคลียร์ประวัติ Blacklistเพื่อให้การกู้บ้านครั้งต่อไปของคุณไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป

1.ปรับวิธีการชำระหนี้

เริ่มต้นด้วยการปรับวิธีการชำระหนี้ของคุณ ตรวจสอบหนี้สินคงค้างต่างๆ จัดลำดับความสำคัญของหนี้ในแต่ละสถาบันการเงิน โดยต้องลงลิสต์ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้ครบ เพื่อการจัดสรรหนี้อย่างถูกต้อง ถ้าเป็นหนี้ย่อยจากสถาบันการเงินเดียวกัน ให้รวมเป็นก้อนเดียว เพื่อทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลงตามไปด้วย ที่สำคัญคือปรับพฤติกรรมการใช้หนี้ให้มีความตรงเวลา และทำอย่างต่อเนื่องทุกเดือนจนกว่าจะหมดหนี้ เพื่อเป็นการสร้างเครดิตใหม่ พร้อมเก็บใบเสร็จต่าง ๆ ในการชำระหนี้ไว้ให้ครบทุกใบ เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการยื่นกู้ซื้อบ้านในอนาคต

2.เจรจาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้

ถ้าหนี้ของคุณมีจำนวนเงินคงค้างสูง ให้เข้าเจรจาต่อรองกับสถาบันการเงิน เพื่อทำการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ ยื่นขอลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือขยายระยะเวลาในการชำระแทน ส่วนหนี้สินย่อยถ้าเป็นสถาบันการเงินเดียวกัน ให้รวมเป็นก้อนเดียวหรือเจรจาเพื่อขอลดต้นลดดอก วิธีนี้จะช่วยทำให้คุณสามารถชำระหนี้ให้หมดได้ง่ายและเร็วขึ้น ที่สำคัญคือคุณควรจะต้องจ่ายให้ตรงเวลาที่สุด

3.เริ่มมีเงินออม

เริ่มเก็บเงินออม พร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการใช้บัตรเครดิตและลดการซื้อสิ่งของต่าง ๆ แบบเงินผ่อน เพื่อให้คุณมีเงินเก็บในธนาคารในการสร้างเครดิตใหม่ นอกจากนี้ให้คุณตรวจสอบข้อมูลแบล็คลิสของตัวคุณเสมอแล้วเก็บหลักฐานไว้ เพื่อเป็นการยืนยันกับทางธนาคารที่คุณจะขอยื่นกู้เงินซื้อบ้าน ทำให้ทางธนาคารได้เห็นถึงการปลดแบล็คลิสของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนของเครดิตบูโรที่คุณตรวจสอบนั้นควรอัพเดตเสมอ เพราะหลังจากคุณจ่ายหนี้สินจนครบถ้วนแล้ว ชื่อของคุณจะยังคงติดอยู่ภายในข้อมูลเครดิตบูโรไปอีกยาวถึง 3 ปีเลยทีเดียว ที่สำคัญคือในช่วงเวลานี้ไม่ควรเป็นหนี้ก้อนใหญ่ใด ๆ เพิ่มอีกเด็ดขาดและควรรักษาเครดิตที่ดีไว้เสมอ

4.สร้างเครดิตใหม่

ช่วงเวลารอชื่อหลุดจากแบล็คลิส 3 ปี หรือต้องการยื่นกู้ให้ได้รับการอนุมัติเร็วขึ้น แนะนำให้คุณสร้างเครดิตใหม่ขึ้นมา โดยที่เครดิตนี้ต้องมีความน่าเชื่อถือสูง เช่น การขอสินเชื่อเงินกู้ต่าง ๆ จากสถาบันการเงิน หรือการทำบัตรเครดิตที่วงเงินไม่จำเป็นต้องสูงมาก แต่คุณจะต้องสามารถชำระได้เต็มวงเงินหรือเป็นการชำระตามรายงวดที่จะต้องตรงเวลาเท่านั้น แล้วจะต้องไม่ขาดการชำระอย่างเด็ดขาด สำหรับผู้ที่ปลดแบล็คลิสใหม่อาจจะยื่นขอกู้ต่าง ๆ ได้ไม่ง่ายนัก ดังนั้นให้คุณใช้วิธีการกู้ร่วมกับบุคคลในครอบครัวที่ไม่เคยติดแบล็คลิสมาก่อนและมีประวัติการผ่อนชำระที่ดี เพื่อทำให้คุณผ่านการอนุมัติสินเชื่อเงินกู้หรือบัตรเครดิตต่าง ๆ ได้ง่ายมากขึ้น

5.กู้ร่วมกับบุคคลใกล้ชิด

เมื่อใดที่คุณเริ่มมีเครดิตที่ดี สามารถสร้างเครดิตใหม่ที่น่าเชื่อถือได้แล้วต้องการกู้สินเชื่อซื้อบ้านให้ได้เร็วมากขึ้นและผ่านการอนุมัติง่ายกว่าเดิม แนะนำให้คุณใช้วิธีการกู้ซื้อบ้านร่วมกับบุคคลใกล้ชิดที่เป็นญาติหรือคู่สมรส โดยผู้ที่กู้ร่วมควรมีเครดิตบูโรที่ดีเสมอ ไม่มีการติดแบล็คลิสใด ๆ มาก่อน เพื่อทำให้การกู้เงินมาซื้อบ้านของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี

เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถปลดแบล็คลิสได้ พร้อมการทำเครดิตที่ดีจนมีความน่าเชื่อถือและสามารถติดต่อกับทางสถาบันการเงินเพื่อกู้ซื้อบ้านได้แล้ว 

Share this post