ปฏิทินวันหยุดปี 2567

ยังไม่ทันหมดปี แต่ธารารมณ์มีปฎิทินวันหยุดปี 2567 มาฝากทุกคน หยุดทั้งทีต้องหยุดให้คุ้ม! ส่วนใครที่กำลังจะวางแผนการใช้วันลาพักร้อน เพื่อที่จะได้หยุดยาว แล้วออกไปใช้ชีวิต หรือออกไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัว มากางปฎิทินวันหยุดแล้วเช็คได้เลย!

วันหยุดประจำเดือน มกราคม 2567

❖ วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 วันขึ้นปีใหม่
❖ วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 หยุดชดเชยวันสิ้นปี

.

วันหยุดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

❖ วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 วันมาฆบูชา
❖ วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

.

วันหยุดประจำเดือน มีนาคม 2567

❖ ไม่มีวันหยุดราชการในเดือน มีนาคม 2567

.

วันหยุดประจำเดือน เมษายน 2567

❖ วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 วันจักรี
❖ วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันจักรี
❖ วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
❖ วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
❖ วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
❖ วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

.

วันหยุดประจำเดือน พฤษภาคม 2567

❖ วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 วันแรงงานแห่งชาติ
❖ วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 วันฉัตรมงคล
❖ วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
❖ วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชา

.

วันหยุดประจำเดือน มิถุนายน 2567

❖ วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

.

วันหยุดประจำเดือน กรกฎาคม 2567

❖ วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 วันอาสาฬหบูชา
❖ วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 วันเข้าพรรษา
❖ วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
❖ วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
❖ วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

.

วันหยุดประจำเดือน สิงหาคม 2567

❖ วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2567 วันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

.

วันหยุดประจำเดือน กันยายน 2567

❖ ไม่มีวันหยุดราชการในเดือน กันยายน 2567

.

วันหยุดประจำเดือน ตุลาคม 2567

❖ วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2567 วันนวมินทรมหาราช หรือวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
❖ วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2567 วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
❖ วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2567 วันปิยมหาราช

.

วันหยุดประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

❖ ไม่มีวันหยุดราชการในเดือน พฤศจิกายน 2567

.

วันหยุดประจำเดือน ธันวาคม 2567

❖ วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2567 วันพ่อแห่งชาติ
❖ วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2567 วันรัฐธรรมนูญ
❖ วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2567 วันสิ้นปี

อ่านข้อความอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ >> https://tararomestate.com/blog/lifestyle/

Share this post