ปลูกต้นไม้ 1 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลก

ปัจจุบันโลกของเราเข้าสู่ภาวะโลกร้อน (GLOBAL WARMING) เป็นภาวะที่อุณหภูมิโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ส่งผลกระทบตามมาที่มากมาย ทั้งสภาพอากาศโลกแปรปรวน ไม่เป็นไปตามฤดูกาล, ระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลง, กระทบต่อเศรษฐกิจ และสุขภาพของประชากรโลก

สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน คือ เกิดมาจากน้ำมือของมนุษย์ด้วยกันเอง เช่น การปล่อยก๊าซพิษเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ จากโรงงานอุตสาหกรรม การขนส่ง การเผาไหม้ อีกทั้งการตัดไม้ทำลายป่าก็มีส่วนที่ทำให้ในชั้นบรรยากาศโลกของเราปกคลุมไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพราะต้นไม้ คือ ตัวช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ แต่เมื่อไรที่จำนวนต้นไม้ลดลง ประสิทธิภาพในการช่วยดูดก๊าซก็จะลดลงตามไปด้วย

ปลูกต้นไม้ 1 ต้น ให้ประโยชน์อะไรบ้าง?

1. ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นตัวการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และภาวะเรือนกระจก การปลูกต้นไม้ 1 ต้น สามารถช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 9 – 15 กิโลกรัม/ปี

2. ช่วยผลิตอากาศที่บริสุทธิ์ ในช่วงเวลากลางวันต้นไม้จะทำหน้าที่ผลิตก๊าซออกซิเจนให้กับเรา

3. ช่วยดักจับฝุ่นและมลพิษในอากาศ เช่น ควันจากรถยนต์ ควันจากโรงงาน ฝุ่นต่างๆ ได้ถึง 1.4 กิโลกรัม/ปี

4. ช่วยดูดซับความร้อนจากชั้นบรรยากาศ และยังสามารถช่วยลดอุณหภูมิรอบพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ได้ถึง 2 – 4 องศาเซลเซียส

5. ช่วยป้องกันความร้อน แสงแดดจากดวงอาทิตย์

.

“ต้นไม้” เพียง 1 ต้น ก็สำคัญกับโลกเป็นอย่างมาก
ธารารมณ์ จึงอยากเชิญชวนทุกคนมาช่วยกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลก
เพิ่มอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับตัวเอง เพียงทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน “โลกของเรา ก็จะกลับมาน่าอยู่อีกครั้ง”

Share this post