ระวังภัยจากไฟฟ้าช่วงหน้าฝน

เมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าฝน นอกจากต้องดูแลรักษาสุขภาพให้มากขึ้นเป็นพิเศษกันแล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวัง คือ เรื่องของไฟฟ้า และ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดภายในบ้าน ที่ห้ามมองข้ามโดยเด็ดขาด เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่คนในบ้าน หรือสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินต่างๆของคุณได้ เพื่อความปลอดภัย ธารารมณ์มีคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัยในช่วงฤดูฝนมาฝากกัน

และนี่ก็คือวิธีการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านช่วงหน้าฝนที่เรานำมาฝากกัน อย่าลืมนำไปใช้กันเพื่อช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในบ้านของคุณ และหากพบเห็นไฟฟ้าชำรุด สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าใกล้บ้าน เพื่อดำเนินการแก้ไข โทร. 1129 PEA Contact Center ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ แจ้งผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus


ที่มา: การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

Share this post