รู้จักสัญลักษณ์พลาสติก ก่อนนำไปรีไซเคิล

พลาสติกเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง ประกอบด้วยธาตุสำคัญ คือ คาร์บอน, ไฮโดรเจน, และออกซิเจน ซึ่งพลาสติกเป็นวัสดุที่มนุษย์คิดค้นขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับชีวิต ตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 19 เพื่อทดแทนวัสดุจากธรรมชาติ เช่น แก้ว ไม้ กระดาษ โลหะ

พลาสติกเป็นวัสดุที่ถูกนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย และมีปริมาณการใช้งานในด้านต่างๆ ที่มากขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมพลาสติก หรืออุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถือได้ว่าพลาสติกเข้ามามีบทบาทและพบเจอในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น เช่น ถุงพลาสติก ขวดน้ำดื่ม ถุงขยะ กล่องโฟม เป็นต้น

เนื่องด้วยปริมาณการใช้พลาสติกของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี ทำให้เกิดปัญหาขยะพลาสติกตามมา ปริมาณขยะมากขึ้น การจัดการขยะพลาสติกช้าลง เพราะพลาสติกบางประเภททนต่อการย่อยสลายของจุลินทรีย์ ทำให้การย่อยสลายตามธรรมชาติช้าลง แต่ถ้านำไปจัดการโดยการเผาขยะ ก็ทำให้เกิดปัญหามลพิษและปัญหาภาวะโลกร้อนตามมา

จากปัญหาที่พบเจอจึงได้เกิดกิจกรรมรณรงค์ให้ลดการใช้ถุงพลาสติก และคิดค้นกระบวนการการจัดการขยะพลาสติกที่ถูกวิธีและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด นั้นก็คือ กระบวนการ Recycle เป็นการนำขยะมาแปรรูปใหม่ เพื่อนำกลับมาใช้งานอีกครั้ง

แล้วทุกคนรู้ไหมว่าพลาสติกที่เราใช้ในทุกวันมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องความทนทาน คุณสมบัติของการใช้งาน และที่สำคัญพลาสติกทุกประเภทสามารถนำไปรีไซเคิลได้ แต่ก็มีกระบวนการรีไซเคิลที่แตกต่างกัน โดยสังเกตได้จากตัวเลขและสัญลักษณ์ที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์

สัญลักษณ์ของพลาสติก 7 ประเภท ที่พบเจอบ่อยในชีวิตประจำวัน

โพลีเอทิลีน เทอร์ฟะธาเลต (Poly ethylene terephthalate – PETE)

เป็นพลาสติกใส แข็งแรง ไม่เปราะบางหรือแตกง่าย ทนความเป็นกรด นิยมนำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์ เช่น ขวดน้ำดื่ม ขวดน้ำอัดลม และขวดน้ำมัน ซึ่งพลาสติกประเภทนี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็น “ไส้หมอน”

โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High density polyethylene – HDPE)

เป็นพลาสติกสีขุ่น แข็งแรง มีความยืดหยุ่นมาก สามารถขึ้นรูปทรงต่างๆ ได้ง่ายและยังทนต่อสารเคมีได้ดี นิยมนำมาทำเป็นขวดน้ำยาซักผ้า ซึ่งพลาสติกประเภทนี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็น “แท่งไม้เทียม”

โพลีไวนิลคลอไรด์ (Poly vinyl chloride – PVC)

เป็นพลาสติกใส มีคุณสมบัติที่หลากหลาย อากาศและไอน้ำซึมผ่านได้พอสมควร นิยมนำมาทำเป็นท่อน้ำ หรือสายยางใส ซึ่งพลาสติกประเภทนี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็น “ม้านั่งพลาสติก”

โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (Low density polyethylene – LDPE)

เป็นพลาสติกใสที่มีความนิ่ม ยืดหยุ่นได้มาก แต่ไม่ทนความร้อน นิยมนำมาทำเป็นถุงซิปล็อก ฟิล์มสำหรับห่ออาหาร และถุงเย็น ซึ่งพลาสติกประเภทนี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็น “ถังขยะพลาสติก”

โพลีโพรพิลีน (Polypropylene – PP)

เป็นพลาสติกใส เหนียว แข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก ทนความร้อนและสารเคมี นิยมนำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร เช่น ภาชนะบรรจุอาหาร ถังพลาสติก ซึ่งพลาสติกประเภทนี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็น “ไม้กวาดพลาสติก”

โพลีสไตรีน (Polystyrene – PS)

เป็นพลาสติกใส น้ำหนักเบา เปราะบางแตกหักง่าย ทนต่อสารเคมีทั่วไป นิยมนำมาทำเป็นกล่องโฟมใส่อาหาร ช้อนส้อมพลาสติก ฝาแก้วกาแฟ ซึ่งพลาสติกประเภทนี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็น “ไม้แขวนเสื้อ”

พลาสติกอื่นๆ (Other)

เป็นพลาติกใส แข็งแรง ทนความร้อน นิยมนำมาทำเป็นหมวกนิรภัย ถุงน้ำยาซักผ้า ซึ่งพลาสติกประเภทนี้สามารถนำไปผสมกับพลาสติกชนิดอื่นๆ แล้วรีไซเคิลเป็นท่อ หรือน็อตก็ได้

หากรู้จักกับสัญลักษณ์ของพลาสติกทั้ง 7 ประเภทแล้ว ก่อนที่เราจะทิ้งขยะพลาสติก เราควรคัดแยกขยะให้ถูกต้อง เพื่อง่ายต่อการนำไปรีไซเคิลและช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับขยะนั้นเอง

อ่านข้อความอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ >> https://tararomestate.com/blog/eco/

Share this post