ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมีนาคม 2566

.

เข้าสู่เดือนมีนาคมกันแล้ว วันนี้เรามีฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ในเดือนมีนาคม 2566 มาฝากกัน ใครจะทำอะไรสามารถตรวจเช็กฤกษ์งามยามดี และความหมายของฤกษ์ในแต่ละแบบกันได้เลย

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566
07.15 – 08.04 น. เป็นราชาฤกษ์
10.04 – 10.59 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
11.54 – 12.49 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
14.02 – 14.53 น. เป็นเทวีฤกษ์
15.43 – 16.32 น. เป็นราชาฤกษ์
*ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566
05.18 – 06.13 น. เป็นเทวีฤกษ์
07.08 – 07.59 น. เป็นราชาฤกษ์
09.36 – 10.32 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
11.26 – 12.19 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
*ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566
06.41 – 07.31 น. เป็นราชาฤกษ์
09.29 – 10.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
11.19 – 12.11 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
13.27 – 14.18 น. เป็นเทวีฤกษ์
15.08 – 15.59 น. เป็นราชาฤกษ์
16.49 – 17.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
*ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566
06.23 – 07.18 น. เป็นราชาฤกษ์
09.12 – 10.07 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
11.02 – 11.52 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
12.47 – 13.37 น. เป็นเทวีฤกษ์
14.27 – 15.18 น. เป็นราชาฤกษ์
16.08 – 17.03 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
*ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566
06.09 – 07.04 น. เป็นราชาฤกษ์
08.58 – 09.53 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
10.48 – 11.41 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
12.56 – 13.50 น. เป็นเทวีฤกษ์
14.40 – 15.30 น. เป็นราชาฤกษ์
16.15 – 17.11 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
*ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566
06.01 – 06.57 น. เป็นราชาฤกษ์
08.49 – 09.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
10.39 – 11.34 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
12.47 – 13.42 น. เป็นเทวีฤกษ์
14.32 – 15.22 น. เป็นราชาฤกษ์
16.12 – 17.08 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
*ยกเว้น คนที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566
05.59 – 06.50 น. เป็นราชาฤกษ์
08.35 – 09.31 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
10.25 – 11.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
12.32 – 13.23 น. เป็นเทวีฤกษ์
14.13 – 15.03 น. เป็นราชาฤกษ์
15.53 – 16.48 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
*ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566
07.08 – 08.03 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
08.53 – 09.48 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
10.38 – 11.28 น. เป็นเทวีฤกษ์
12.18 – 13.08 น. เป็นราชาฤกษ์
14.58 – 15.53 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
*ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ความหมายของฤกษ์แต่ละแบบ
1. มหัทธโณฤกษ์ แปลว่า คนมั่งมี ผู้รุ่งเรือง เศรษฐี เหมาะขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ปลูกสร้างอาคาร ธุรกิจการเงิน และอื่นๆ
2. ภูมิปาโลฤกษ์ แปลว่า ผู้รักษาแผ่นดิน เหมาะกับงานที่ต้องการความมั่นคงถาวร งานเกี่ยวกับที่ดิน การเกษตร ก่อสร้าง ปลูกเรือน เป็นต้น
3. เทวีฤกษ์ แปลว่า นางพญา ความงามหรูหรา ความมีเสน่ห์ โชคลาภ และการสมความปรารถนา เหมาะกับงานสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ เปิดร้านค้าอัญมณีเครื่องประดับ ร้านเสริมสวย และงานมงคลต่างๆ
4. ราชาฤกษ์ แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีอำนาจวาสนา พระเจ้าแผ่นดิน เหมาะสำหรับงานราชพิธี งานราชการ ลาสิกขาบท การขึ้นบ้านใหม่ และงานมงคลต่างๆ

.

ที่มา : Cr.ddproperty.com

Share this post