ลดกระดาษ ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ คืออะไร

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยในชั้นบรรยากาศจากกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ซึ่งรวมถึงกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการต่างๆ ทั้งการขนส่ง การใช้พลังงาน และการกิจกรรมอื่นๆ ที่มีส่วนในการสร้างปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้กับโลก การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นส่วนสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมและมีผลทำให้ธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆ มีความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์สามารถทำได้ผ่านหลายวิธี เช่น การเลือกใช้พลังงานที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย, การเลือกใช้วัสดุที่มีรอยประทับคาร์บอนน้อย, การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น, การส่งเสริมและสนับสนุนการรีไซเคิล หรือจะเป็นการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันนี้ธารารมณ์จะขอยกตัวอย่างสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนในการสร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลก นั้นก็คือ “กระดาษ” ปัจจุบันคนไทยใช้กระดาษเฉลี่ยปีละ 3.9 ล้านตัน หรือคนละประมาณ 60 กิโลกรัม/ปี และเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการในการใช้กระดาษของมนุษย์ จึงจำเป็นต้องตัดต้นไม้ถึง 66.3 ล้านต้น/ปี หรือเท่ากับว่าทุกๆ นาที จะต้องตัดต้นไม้จำนวนกว่า 126 ต้น ผลกระทบที่ตามของการตัดต้นไม้เยอะมากขนาดนี้ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น เกิดภาะวะโลกร้อนและปัญหาด้านอื่นๆ ตามมา

ซึ่งในปี 2567 นี้ ธารารมณ์อยากชวนทุกคนมาเริ่มต้นปีด้วยการทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคม เพียงช่วยกันลดซึ่งในปี 2567 นี้ ธารารมณ์อยากชวนทุกคนมาเริ่มต้นปีด้วยการทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคม เพียงช่วยกันลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลก ด้วย 4 ไอเดียง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถเริ่มทำได้ เพียงเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้กระดาษ ก็สามารถช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้โลกได้แล้ว

1. ใช้เทคโนโลยีมาทดแทนเพื่อลดการใช้กระดาษให้น้อยที่สุด
2. ลดการใช้กระดาษหน้าเดียว ควรหันมาใช้กระดาษให้ครบทั้งสองหน้า
3. นำถุงกระดาษ ซองเอกสาร หรือลังกระดาษ มาใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์
4. นำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมารวบรวมและคัดแยก หลังจากนั้นนำไปบริจาค หรือขายให้กับหน่วยงานที่รับซื้อ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการ Recycle

“ช่วยโลกลดโลกร้อนได้ง่ายๆ เพียงช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์”

อ่านข้อความอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ >> https://tararomestate.com/blog/eco/

Share this post