วันเต่าโลก
World Turtle Day

23 พฤษภาคมของทุกปี ถือว่าเป็นวันเต่าโลก (World Turtle Day) เป็นวันที่ต้องการให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์เต่าให้คงอยู่กับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากจำนวนประชากรเต่ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เต่าทะเลกลืนพลาสติกที่มนุษย์ทิ้งลงทะเล ทำให้เกิดการอุดตันทางเดินอาหาร หรือทิ่มแทงจนทะลุลำไส้นั่นเอง

“ช่วยกันอนุรักษ์พี่เต่า เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีกันนะคะ”

อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ >> https://tararomestate.com/blog/eco/

Share this post