ให้ฝา = รักษ์โลก

ในปี 2566 ที่ผ่านมา ธารารมณ์ได้จัดกิจกรรมคัดแยกฝาขวดน้ำโดยให้พนักงานภายในองค์กรมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งฝาขวดน้ำที่เราคัดแยกออกมาจะถูกนำไปบริจาคให้กับศูนย์เด็กใฝ่ดี ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้เยาวชนนำไปแปรรูป (เปลี่ยนจากขยะให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นได้) โดยจะแปรรูปเป็นแม็กเน็ตรูปตัวโต และรูปต้นตุง ซึ่งทั้ง 2 แบบมีความหมายที่สื่อถึง ดอยตุงได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เยาวชนในพื้นที่ดอยตุงได้ฝึกฝนอาชีพจากกิจกรรม “ให้ฝา = รักษ์โลก” อีกด้วย

Product ที่ได้จากการแปรรูปฝาขวดน้ำพลาสติก

❖ Magnet ตัวโต สื่อถึงสัตว์นำโชคของชนเผ่าไทยใหญ่
❖ Magnet ต้นตุง สื่อถึงสัญลักษณ์ประจำดอยตุง

“จากกิจกรรมในครั้งนี้ทางธารารมณ์รู้สึกดีใจ
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในสังคม”

อ่านข้อความอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ >> https://tararomestate.com/blog/csr/

Share this post