ไอเดียการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

การท่องเที่ยวถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกได้เป็นอย่างดี ทั้งการท่องเที่ยวภายในประเทศ และการท่องเที่ยวต่างประเทศ แต่ทุกคนรู้ไหมคะ ว่าการท่องเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ปัญหาของขยะ ปัญหามลพิษทางอากาศ และปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้เกิดจากการที่เราใช้พลังงานเครื่องยนต์ในการเดินทาง การทิ้งขยะไว้ในสถานที่ที่ไม่ควรทิ้ง การทำลายสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้นๆ หรือการล่าสัตว์ในสถานที่ต้องห้าม เลยทำให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเสื่อมโทรม

ในปัจจุบันหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยได้เกิดแนวคิด “การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” หรือ “Eco Tourism” เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น คำนึงถึงธรรมชาติ ไม่เข้าไปทำลาย หรือก่อกวนให้เกิดความเสียหาย

การท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์จึงเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมาก เพราะเราสามารถไปท่องเที่ยวและรักษ์โลกไปพร้อมๆ กันได้ ในด้านของหลายๆ จังหวัด ก็มีการเริ่มปรับเปลี่ยนแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน อำเภอ และจังหวัด ให้กลายเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากขึ้น

วันนี้ธารารมณ์จึงมีไอเดียการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากฝากทุกคนกัน
1. ก่อนออกเดินทางต้องเช็คให้ดี อย่าลืมปิดน้ำ ปิดไฟให้สนิท เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน
2. พกขวดน้ำ และกล่องข้าวส่วนตัว เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ
3. ปฏิบัติตามกฎของสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
4. แยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อง่ายต่อการนำไปจัดการ

เพียงทำตามไอเดียง่าย 4 ข้อนี้ คุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยวแบบรักษ์โลกได้แล้ว

อ่านข้อความอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ >> https://tararomestate.com/blog/eco/

Share this post