5 คอนเทนต์บน Netflix
เติมไอเดียแต่งบ้านใหม่

‘บ้านคือกระจกสะท้อนความเป็นตัวคุณ’ จะมีอะไรที่เหมาะแก่การเริ่มต้นเดือนนี้ได้ดีไปกว่าการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่ มาเริ่มต้นเดือนนี้กับไอเดียเจ๋งๆ ผ่าน 5 คอนเทนต์บน Netflix ที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ้านของคุณ ถือโอกาสนี้มาพลิกโฉมบ้านให้น่าอยู่ขึ้นจนทำให้ไม่อยากออกไปไหน และไม่แน่ คุณอาจค้นพบ Passion ใหม่ ๆ อีกด้วย


สุดท้ายนี้คุณอาจค้นพบ Passion ใหม่ ๆ จากคอนเทนที่น่าสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เพื่อเป็นการเริ่มต้นพลิกโฉมบ้านให้น่าอยู่ขึ้นได้ในแบบของคุณเอง

Share this post