5 สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก

ในยุคที่ความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมกำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมในวงกว้าง ทั้งผู้บริโภค, บริษัท, และผู้ผลิต เนื่องจากทุกคนเริ่มตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ

เราขอชวนทุกคนมาร่วมการสร้างโลกที่ยั่งยืน เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกคนสามารถสังเกตง่ายๆ ได้จากสัญลักษณ์เหล่านี้

1. ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

เป็นสัญลักษณ์ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี ส่วนใหญ่มักจะเจอตามเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น แอร์ ตู้เย็น พัดลม หม้อหุงข้าว เครื่องซักผ้า และอื่นๆ อีกมากมาย โดยสัญลักษณ์นี้จะสื่อถึงผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดไฟ ประหยัดพลังดีที่สุด โดยได้รับมาตรฐานตามที่ กฟผ. และกระทรวงพลังงานกำหนด

2. ฉลาก FSC

FSC หรือ Forest Stewardship Council เป็นองค์การที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือของกลุ่มอนุรักษ์ป่าทั่วโลก เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทดแทน โดยสัญลักษณ์นี้จะสื่อถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้เรามั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก FSC ไม่ได้เกิดจากการทำลายป่าอย่างแน่นอน

3. ฉลากเขียว

เป็นฉลากสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ก่อตั้งโดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสัญลักษณ์นี้มักใช้เพื่อแสดงถึงผลิตภัณฑ์ / บริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด หรือมีกระบวนการผลิตและการใช้งานอย่างยั่งยืน เช่น ผลิตภัณฑ์สีทาบ้าน, สุขภัณฑ์, หม้อแปลงไฟฟ้า และอื่นๆอีกมากมาย

4. ฉลาก Carbon Reduction

เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการบ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตหรือการใช้งาน โดยฉลาก Carbon Reduction บนผลิตภัณฑ์จะแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยบริษัทหรือองค์กรที่ใช้ฉลากนี้มักจะมุ่งเน้นในเรื่องลดการใช้พลังงาน การเลือกใช้วัสดุที่มีระดับคาร์บอนต่ำ หรือการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตนั้นเอง

5. สัญลักษณ์ Green Industry

เป็นเครื่องหมายที่ใช้ในการบ่งบอกถึงอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่มีการดำเนินงานอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลักการในการดำเนินกิจการ เพื่อลดผลกระทบที่สร้างขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการปล่อยสารพิษ และลดการก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์นี้ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน

เมื่อทุกคนรู้จักกับ 5 สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว อย่าลืมร่วมสร้างโลก
ที่ยั่งยืน เริ่มต้นด้วยการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์เหล่านี้ด้วยน้า

อ่านข้อความอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ >> https://tararomestate.com/blog/eco/

Share this post