7 วัน 7 วิธีรักษ์โลก

7 วัน 7 วิธีรักษ์โลก เป็นการกระตุ้นให้คนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่และยั่งยืนตลอดไป

DAY 1 : ลดการใช้พลาสติก

การลดใช้พลาสติกเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่ช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและช่วยลดปริมาณขยะ เช่น ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาที่เราไปซื้อของ, พกกล่องข้าวหรือปิ่นโตไปใส่อาหาร, ลดการใช้หลอดพลาสติก แนะนำให้ใช้หลอดยางหรือหลอดสเตนเลสที่สามารถนำมาล้างแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้

DAY 2 : ปิดไฟที่ไม่ได้ใช้/ไม่จำเป็น

การปิดไฟที่ไม่ได้ใช้หรือไม่จำเป็นเป็นวิธีช่วยประหยัดพลังงาน และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน, จัดแยกสวิตช์ไฟเป็นส่วนๆ ง่ายต่อการเปิด-ปิดเฉพาะจุด, ในช่วงเวลากลางวันเปิดม่าน เปิดหน้าต่างรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟ

DAY 3 : ลดการใช้น้ำ

การลดกาการลดการใช้น้ำเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำ เช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เวลาล้างรถ, อาบน้ำด้วยฝักบัว ยิ่งฝักบัวมีรูเล็กจะยิ่งช่วยประหยัดน้ำได้มากขึ้น, ซักผ้าครั้งละมากๆ, หรือรดน้ำต้นไม้ด้วยน้ำซักล้าง

DAY 4 : ปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน

การปลูกต้นไม้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ส่งผลต่อการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดี เพราะต้นไม้มีความสามารถในการดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และที่สำคัญหากการปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น สามารถช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ย 9 – 15 กิโลกรัมต่อปี

DAY 5 : นำของเก่ากลับมาใช้ใหม่

การนำของเก่ากลับมาใช้ใหม่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานอีกครั้งหรือการนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น การรีไซเคิล การบริจาค การซื้อขายร้านสินค้ามือสอง หรือการรักษาและซ่อมแซม การนำของเก่ากลับมาใช้ใหม่ไม่เพียงแต่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตของใหม่ๆ แต่ยังช่วยลดปริมาณขยะที่สร้างขึ้นในสังคม นอกจากนี้ยังช่วยสร้างมูลค่าให้กับของเก่าที่มีอยู่อีกด้วย

DAY 6 : ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะเป็นวิธีการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต เช่น บรรจุภัณฑ์ใบไม้, บรรจุภัณฑ์ผักตบชวา, บรรจุภัณฑ์กะลามะพร้าว, บรรจุภัณฑ์ใบตอง และบรรจุภัณฑ์กระบอกไม้ไผ่

DAY 7 : สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน

การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานลม, และพลังงานน้ำ เป็นหนึ่งในวิธีที่สำคัญในการช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน และช่วยลดมลพิษที่ปล่อยสู่อากาศ

“การรักษ์โลกไม่ใช่เรื่องของใครเพียงคนเดียว แต่เป็นความรับผิดชอบของทุกคนในสังคม
ที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้โลกของเรายังคงสวยงามและน่าอยู่ตลอดไป”

อ่านข้อความอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ >> https://tararomestate.com/blog/eco/

Share this post