เรียนเชิญลูกบ้านทุกท่านร่วมกิจกรรม
Recycle Together กับธารารมณ์

บริษัทธารารมณ์ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรม “Recycle Together” จึงใคร่ขอเรียนเชิญลูกบ้านทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเรา โดยนำขวดน้ำที่ดื่มเสร็จแล้ว แยกฉลาก ฝา และขวด รวบรวมและ นำมาใส่ถังขยะที่ตั้งไว้ที่สำนักงานขายโครงการ ที่ท่านอยู่อาศัย ทางธารารมณ์จะเป็นศูนย์กลางรวบรวม นำไปบริจาคให้วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ ในโครงการบางกะเจ้า การจัดการขยะอย่างยั่งยืน” ซึ่งฝาสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระถางต้นไม้ ขวดนำไปรีไซเคิลเป็นจีวรพระ และฉลาก นำไปรีไซเคิลเป็นเชื้อเพลิงได้

โครงการ เทรนดี้ ธารา บางนา


โครงการ เทรนดี้ ธารา ร่มเกล้า | เทรนดี้ เอ็กซ์คลูซีฟ ร่มเกล้า | ทรีโอ ร่มเกล้า


โครงการ เทรนดี้ ธารา บางใหญ่

Share this post