MEMBER GET MEMBER

TARAROM BETTER NEIGHBOR

ส่งมอบความสุขและความปรารถนาดี
แด่คนที่คุณรัก มาเป็นเพื่อนบ้าน
และครอบครัวธารารมณ์กับเรา

TARAROM FAMILY

ผู้แนะนำรับโบนัสแทนคำขอบคุณ 20,000 บาท / หลัง
สำหรับโครงการ : เทรนดี้ ธารา บางนา / เทรนดี้ ธารา บางใหญ่ / เทรนดี้ ธารา ร่มเกล้า / ทรีโอ ร่มเกล้า / ทรีโอ พุทธมณฑล สาย 4

ผู้แนะนำรับโบนัสแทนคำขอบคุณ 50,000 บาท / หลัง
สำหรับโครงการ : เทรนดี้ เอ็กซ์คลูซีฟ ร่มเกล้า

ผู้แนะนำรับโบนัสแทนคำขอบคุณ 100,000 บาท / หลัง
สำหรับโครงการ : ธารารมณ์ ไพรเวท เรสซิเดนซ์ รามคำแหง 9

กรุณากรอก แบบฟอร์ม เพื่อยืนยัน

เงื่อนไขแคมเปญโปรโมชัน Member Get Member (MGM)

1. ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ถูกแนะนำได้โอนกรรมสิทธิ์แล้ว
2. ผู้แนะนำจะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านโครงการหมู่บ้านของ “บริษัท ธารารมณ์เอสเตท จำกัด” หรือ “บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)”
3. กรณีผู้แนะนำอยู่ในระหว่างขั้นตอนการซื้อ-ขาย ผู้แนะนำจะต้องมีชื่อเป็นผู้ทำสัญญาซื้อ-ขายบ้านในโครงการ “บริษัท ธารารมณ์เอสเตท จำกัด” หรือ “บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)” เท่านั้น และโอนกรรมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อย จึงมีสิทธิ์ได้รับค่าแนะนำ
4. ผู้ถูกแนะนำจะต้องจองซื้อบ้านภายในวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น
5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
6. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ฝ่ายการตลาด 02-318-8134 ต่อ 606

Share this post