MEMBER GET MEMBER

TARAROM BETTER NEIGHBOR

ส่งต่อความสุข และความปรารถนาดี
ให้แก่คนที่คุณรัก เพื่อมารวมเป็น
” ครอบครัวธารารมณ์กับเรา “

TARAROM
FAMILY

ผู้แนะนำรับโบนัสแทนคำขอบคุณ 20,000 บาท ต่อหลัง
สำหรับโครงการ :
เทรนดี้ ธารา บางนา
เทรนดี้ ธารา บางใหญ่
เทรนดี้ ธารา ร่มเกล้า
ทรีโอ พุทธมณฑลสาย 4
ทรีโอ ร่มเกล้า

ผู้แนะนำรับโบนัสแทนคำขอบคุณ 50,000 บาท ต่อหลัง
สำหรับโครงการ :
เทรนดี้ เอ็กซคลูซีฟ ร่มเกล้า
เทรนดี้ เอ็กซคลูซีฟ พระราม 2


ผู้แนะนำรับโบนัสแทนคำขอบคุณ 100,000 บาท ต่อหลัง
สำหรับโครงการ :
ธารารมณ์ ไพรเวท เรสซิเดนซ์ รามคำแหง 9

เงื่อนไข
– ผู้แนะนำเป็นลูกบ้านบจก.ธารารมณ์เอสเตท และ บมจ.ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
– ผู้แนะนำจะต้องแจ้งชื่อลูกค้าที่จะแนะนำ และโครงการที่สนใจ
กับฝ่ายการตลาด หรือ เจ้าหน้าที่ประจำโครงการก่อนนัดเข้าชมโครงการ
– ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำ เมื่อลูกค้าที่ได้รับการแนะนำ ซื้อ และโอนกรรมสิทธิ์แล้วเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ขายประจำโครงการ
เทรนดี้ ธารา บางใหญ่ โทร. 02 194 6363
เทรนดี้ ธารา บางนา โทร. 02 117 4343
เทรนดี้ ธารา ร่มเกล้า | เทรนดี้ เอ็กซ์คลูซีฟ ร่มเกล้า | ทรีโอ ร่มเกล้า โทร. 02 543 8875
เทรนดี้ เอ็กซ์คลูซีฟ พระราม 2 โทร. 02 405 3113
ธารารมณ์ ไพรเวท เรสซิเดนซ์ รามคำแหง 9 โทร. 02 666 1981

Share this post