TARAROM BETTER NEIGHBOR

ส่งมอบความสุขและความปรารถนาดี
แด่คนที่คุณรัก มาเป็นเพื่อนบ้าน
และครอบครัวธารารมณ์กับเรา

TARAROM
FAMILY

ผู้แนะนำ
รับโบนัสแทนคำขอบคุณ 30,000 บาท ต่อหลัง
สำหรับโครงการ : เทรนดี้ ธารา บางใหญ่
เทรนดี้ ธารา ร่มเกล้า
เทรนดี้ ธารา บางนา
ทรีโอ ร่มเกล้า
ทรีโอ พุทธมณฑล สาย 4

รับโบนัสแทนคำขอบคุณ 50,000 บาท ต่อหลัง
สำหรับโครงการ : เทรนดี้ เอ็กซคลูซีฟ ร่มเกล้า

ลูกค้าคนพิเศษ
รับส่วนลดเพิ่ม 50,000 บาท ต่อหลัง
สำหรับโครงการ : เทรนดี้ ธารา บางใหญ่
เทรนดี้ ธารา ร่มเกล้า
เทรนดี้ ธารา บางนา
ทรีโอ ร่มเกล้า
ทรีโอ พุทธมณฑล สาย 4

รับส่วนลดเพิ่ม 100,000 บาท ต่อหลัง
สำหรับโครงการ : เทรนดี้ เอ็กซคลูซีฟ ร่มเกล้า

เงื่อนไข
– ผู้แนะนำเป็นลูกบ้านบจก.ธารารมณ์เอสเตท และ บมจ.ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
– ผู้แนะนำจะต้องแจ้งชื่อลูกค้าที่จะแนะนำ และโครงการที่สนใจ
กับฝ่ายการตลาด หรือ เจ้าหน้าที่ประจำโครงการก่อนนัดเข้าชมโครงการ
– ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำ เมื่อลูกค้าที่ได้รับการแนะนำ ซื้อ และโอนกรรมสิทธิ์แล้วเท่านั้น
– ลูกค้าเก่าซื้อเพิ่ม หรือลูกค้าที่ได้รับการแนะนำซื้อ จะได้รับส่วนลดเพิ่ม ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

Share this post